TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Thời gian giao hàng

Quy định về thời gian giao hàng

1- HÀNG HÓA THỰC HIỆN THEO HỢP ĐỒNG: - Thời gian giao hàng căn cứ quy định của hợp đồng. - Anbaco sẽ thông báo trước ít nhất 1 ngày cho bên nhận hàng. 2- HÀNG HÓA GIAO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG: - Thời gian giao hàng căn cứ thỏa thuận giữa hai bên khi Anbaco nhận được đơn hàng chính thức. - Phương thức giao hàng : Anbaco giao hàng trực tiếp tại Tp.Hồ Chí Minh hoặc bến xe Tp.Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: info@anbac.com - Website: www:anbac.com