TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Liên Lạc


CÔNG TY :
       Điện thoại:   028.3863 4658 
                             028.6290 5437
                             028.3862 3979   

        Email:  anbac283a@gmail.cominfo@anbac.com / anbacco@gmail.com


CỬA HÀNG : 
        Vị trí : Tầng trệt số 283A Cách mạng tháng 8, P.12, Q.10, Tp.HCM
        Email : 
 anbac283@gmail.com
        Điện thoại : 
 028.62744415
                                
0914 434 658  

Hướng dẫn đường đi đến Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: anbac283a@gmail.com - Website: www:anbac.com