TỶ GIÁ NGOẠI TỆ


Bảo vệ hô hấp

Khẩu trang y tế
Mã Sản phẩm:KT401
Nhãn hiệu:
Khẩu trang y tế 3 lớp KT2 ( hộp)
Mã Sản phẩm:KT2
Nhãn hiệu:Mediprotek
Khẩu trang 3M 8247 - R95
Mã Sản phẩm:3M8247
Nhãn hiệu:3M
Khẩu trang Catena 4 lớp
Mã Sản phẩm:Catena
Nhãn hiệu:Khác
Khẩu trang có van thở Korea
Mã Sản phẩm:Korea V Mask
Nhãn hiệu: Khác
Khẩu trang lọc bụi Korea
Mã Sản phẩm:Korea Mask
Nhãn hiệu: Khác
Khẩu trang 3M 9913
Mã Sản phẩm:3M 9913
Nhãn hiệu:3M
Khẩu trang 3M 9001
Mã Sản phẩm:3M 9001
Nhãn hiệu:3M
Khẩu trang chống bụi 3M 8822
Mã Sản phẩm:3M 8822
Nhãn hiệu:3M
Khẩu trang y tế 3 lớp KT3
Mã Sản phẩm:KT3
Nhãn hiệu:Mediprotek
Khẩu trang chống bụi KT.5
Mã Sản phẩm:KT.5
Nhãn hiệu:Anbaco
Khẩu trang 3M8210
Mã Sản phẩm:3M8210
Nhãn hiệu:3M
1 2 3 4 5
<< Quay về Trang Chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: anbac283a@gmail.com - Website: www:anbac.com