TỶ GIÁ NGOẠI TỆ


Phin loc độc & bụi

Vật liệu lọc hơi khí độc NORI...
Mã Sản phẩm:R1 Extra
Nhãn hiệu:Norit
Phin lọc hơi độc R39 Anbaco
Mã Sản phẩm:R.39
Nhãn hiệu:Anbaco
Phin lọc hơi độc CA.49
Mã Sản phẩm:CA.49
Nhãn hiệu:Anbaco
Phin lọc hơi độc R 393
Mã Sản phẩm:R393
Nhãn hiệu:Anbaco
Phin lọc bụi cho DR56
Mã Sản phẩm:TL.56
Nhãn hiệu:Anbaco
Phin loc hơi khí độc Unix 531
Mã Sản phẩm:Unix 531
Nhãn hiệu:Sorbent - Nga
Hộp lọc hơi độc Đài loan R622
Mã Sản phẩm:R622
Nhãn hiệu:Long Dar
Phin lọc bụi chất lượng cao P3 RD...
Mã Sản phẩm:DOTeco P3 RD
Nhãn hiệu:Sorbent - Nga
Phin lọc hơi khí độc nhóm DOTeco...
Mã Sản phẩm:DOTeco 120
Nhãn hiệu: Sorbent
Phin lọc độc Unix 521
Mã Sản phẩm: Unix 521
Nhãn hiệu:Sorbent - Russia
Phin lọc hơi độc DOTpro 320+A2P3
Mã Sản phẩm:DOTpro 320+A2P3
Nhãn hiệu: Sorbent - Nga
Phin lọc hơi độc Nga DOTpro 460K
Mã Sản phẩm:DOTpro 460K
Nhãn hiệu: Sorbent - Nga
1 2
<< Quay về Trang Chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: anbac283a@gmail.com - Website: www:anbac.com