TỶ GIÁ NGOẠI TỆ


Kudos

Kìm ép HD-06120
Mã Sản phẩm:HD-06120
Nhãn hiệu:Kudos
Kìm ép HD-25X Đài loan
Mã Sản phẩm:HD-25X
Nhãn hiệu:Kudos- Taiwan
Kìm cắt cáp CC-185
Mã Sản phẩm:KC-185
Nhãn hiệu:Kudos - Taiwan
Kìm cắt cáp CC-80
Mã Sản phẩm:CC-80
Nhãn hiệu:Thương hiệu khác
Kìm ép thủy lực 12T HYCP-4013
Mã Sản phẩm:HYCP-4013
Nhãn hiệu:Kudos
Kìm cắt cáp HYSC-24
Mã Sản phẩm:HYSC-24
Nhãn hiệu:Kudos
Kìm ép thủy lực HYCP-185
Mã Sản phẩm:HYCP-185
Nhãn hiệu:Kudos - Taiwan
Kỉm ép cose HD-OD3
Mã Sản phẩm:HD-OD3
Nhãn hiệu:Kudos - Taiwan
Kìm cắt thủy lực HYSC-45
Mã Sản phẩm:HYSC-45
Nhãn hiệu:Kudos - Taiwan
<< Quay về Trang Chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: anbac283a@gmail.com - Website: www:anbac.com