TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Phin loc hơi khí độc Unix 531

Tên SP:  Phin loc hơi khí độc Unix 531

Nhãn Hiệu:  Sorbent - Nga

Mã SP:  Unix 531

Tình trạng: Còn Hàng

Giá chưa thuế: Liên hệ

   

Số Lượng:
 

HỘP LỌC ĐỘC TỔNG HỢP Unix 531
( Tên cũ  DOTeco 120 
A1B1E1 K1)

Sử dụng với bán mặt nạ Unix1000 , Unix 1100 hoặc mặt nạ toàn phần Unix 5000 ( tên cũ MAG-2 ) và Unix 5100

để tạo thành phương tiện bảo vệ hô hấp lọc hơi khí độc tổng hợp hoàn chỉnh.
 

*  KHẢ NĂNG LỌC :  lọc loại hơi khí độc hữu cơ ; vô cơ ( như Cl2, H2S, HCN,...) ; SO2 , axit.và amoniac .
             
* ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT : Sản phẩm đáp ứng và vượt  tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387 ( Xem bảng so sánh phía dưới ). Trong đó : 

    - Thời gian có tác dụng của hộp lọc :  Kết quả thử nghiệm với các hơi khí độc mẫu ( với nồng độ, lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm quy định ) cao hơn nhiều so với yêu cầu của tiêu chuẩn  EN 14387  - đồng nghĩa với thời gian sử dụng lâu hơn.
Cụ thể :
        + thời gian có tác dụng bảo vệ với  Hydrogen Cyanide cao hơn 2 lần 
        + thời gian có tác dụng bảo vệ với Clorine cao hơn 2,5 lần 
        + thời gian có tác dụng bảo vệ với Hydrogen sulfide cao hơn 2 lần 

  - Trở lực hô hấp : trở lực hô hấp nhỏ hơn  60% so với quy định EN 14387 và EN 143 ( bằng 58.8/100Pa).
       Đây là chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt khi phải sử dụng trong điều kiện lao động năng nhọc.
        Việc hô hấp nhẹ nhàng hơn giúp người mang ít tốn sức và có thể duy trì mang mặt nạ trong thời gian dài.

  -Trọng lượng hộp lọc : trọng lượng 130g nhẹ hơn quy định của EN .


Biểu đồ so sánh thời gian có tác dụng của hộp lọc so với quy định của tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387

               


Ghi chú : Trong bảng trên
     cột (1) : Tên hộp lọc
     cột (2), (4), (6), (8), (10),(12): thời gian ( phút ) có tác dụng lọc theo quy định của EN14387 với hơi khí độc C6H12, Cl2, HCN, H2S, SO2, NH3
     cột (3), (5), (7), (9), (11), (13): thời gian ( phút ) có tác dụng của bộ lọc có tên trong cột (1)  với hơi khí độc C6H12, Cl2, HCN, H2S, SO2, NH3
     cột (14), (16): trọng lượng và trở lực theo yêu cầu của EN14387
     cột (15), (17): trọng lượng và trở lực của các bộ lọc có tên trong cột (1)

Nhà sản xuất : Sorbent - Nga ( Xem thông tin về nhà sản xuất từ Nhà sản xuất Sorbent )
Công ty Anbaco là đại lý phân phối.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: info@anbac.com - Website: www:anbac.com